Dostawa

Termin wydania Towaru wynosi do 14 dni roboczych.

Dostawa przez Kuriera:

  • Dostawa towaru do Kupującego przez Kuriera odbywa się na adres wskazany w trakcie składania Zamówienia, wyłącznie w dni robocze do godziny 16.00.
  • Do miejsca wydania towaru musi prowadzić droga utwardzona, wolna od zakazów czy ograniczeń ruchu, umożliwiająca swobodny wjazd i wyjazd oraz rozładunek samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony.
  • Kurier dostarcza Towar pod wskazany adres do granicy posesji i dokonuje jego rozładunku na podłoże, na którym stoi samochód Kuriera.
  • Kurier jest zobowiązany do uzgodnienia z Kupującym szczegółów terminu dostawy.

Odbiór własny:

  • W przypadku wyboru przez Kupującego odbioru własnego Towaru, Sprzedawca w ciągu 2 dni roboczych od daty przyjęcia zamówienia do realizacji podejmie próbę skontaktowania się z Kupującym celem ustalenia daty odbioru Towaru. Szczegóły odbioru towaru można uzgadniać pod nr tel. 32 618 50 57.
  • W ustalonym terminie Kupujący lub osoba przez niego upoważniona do odbioru Towaru będzie zobowiązany do odbioru Towaru w Punkcie Obsługi Klienta ZG Sobieski 43-600 Jaworzno, ul. Sulińskiego 2, na podstawie numeru Zamówienia, który otrzymał w informacjach e-mail od Sprzedającego.
  • Pojazd, którym Kupujący będzie posługiwał się przy odbiorze Towaru, musi posiadać możliwość załadunku palet za pomocą wózka widłowego oraz dopuszczalną masę całkowitą umożliwiającą odebranie zamówionej ilości Towaru.

Uwaga:

W przypadku, gdy osobą odbierającą Towar dostarczony przez Kuriera lub w Punkcie Obsługi Klienta ZG Sobieski, będzie inna osoba niż Kupujący wskazany w złożonym zamówieniu, Kupujący jest zobowiązany wystawić Pełnomocnictwo do odbioru węgla zakupionego w sklepie internetowym zgodnie z załączonym wzorem.

 Pełnomocnictwo