Rejestracja

Dane konta

Adres

Informacja dotycząca danych osobowych

TAURON Wydobycie S.A. informuje Kupującego, że jest administratorem danych osobowych podanych przez Kupującego w Sklepie. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane przez TAURON Wydobycie S.A.:

a) w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy,
b) w celu realizacji umowy,
c) do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Sprzedawcy w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
d) gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,
e) na podstawie zgody Kupującego – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej przez Kupującego zgody.
Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania oraz do ich zmiany. Kupujący ponadto ma prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w ustawie o ochronie danych osobowych, pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania własnych danych osobowych w celach marketingowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

Wyrażam zgodę TAURON Wydobycie S.A. na: